Established the 2nd large capacity manufacturer at Lot C2-7, N7 Str., Tan Phu Trung Industrial Zone, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City.

 

Bình luận Facebook

Các bài viết khác