Sứ mệnh - Tầm nhìn

TRỞ THÀNH TẬP ĐOÀN ĐA NGÀNH
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
VÀ TRONG KHU VỰC

Tự hào phục vụ

Tự hào phục vụ

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, dẫn đầu xu hướng, xứng đáng với niềm tin của khách khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Tận tâm

Phục vụ Khách hàng bằng trái tim, tấm lòng và sự chân thành.

Tận tâm

Tốc độ

Quyết định nhanh; Triển khai nhanh; Bán hàng nhanh; Thay đổi thích ứng nhanh.

Tốc độ

Quyết liệt

Nói là làm, đã làm là làm tới cùng, cho đến khi thành công.

Quyết liệt

Chính trực

Trung thực, chính trực trong mọi hoạt động.

Chính trực

Kỷ luật

Kỷ luật là sức mạnh.

Kỷ luật

Sáng tạo

Sáng tạo để trường tồn.

Sáng tạo

Liên hệ nhanh

Điện thoại

086.758.9999

Email

info@vinatechgroup.vn

Nhà máy Hệ thống đại lý