Vinatech Group cùng thành đoàn Quận Cầu Giấy trao quà và khen thưởng công tác phòng chống dịch Covid-19

Vinatech Group cùng thành đoàn Quận Cầu Giấy trao quà và khen thưởng công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 16/5, công ty cổ phần tập đoàn Vinatech tham gia chương trình tổng kết, khen thưởng công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Quận đoàn Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức.  Vinatech tham dự chưởng trình khen thưởng công tác phòng chống dịch tại UBND Quận Cầu Giấy Chương trình có sự tham gia của …